سخنرانی دکتر ارمیله مسخیا در دانشگاه گیلان

Meskhia Ermileدکتر ارمیله مسخیا رئیس دانشگاه هنر باتومی امروز 24 می برابر با 4 خرداد در دانشگاه گیلان سخنرانی می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه گیلان عنوان این سخنرانی “معرفی دانشگاه هنر باتومی و نظام آموزش عالی گرجستان” می باشد.

نظرات