با فروشندگان پوشاک دست دوم برخورد می کنیم

علی اکبر پور احمد نژادعلی اکبر پور احمد نژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران می گوید هیچ کس حق فروش پوشاک دست دوم را ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد نژاد می گوید: هیچ کس حق فروش پوشاک دست دوم با عنوان تاناکورایی را ندارد، طبق نظر وزارت بهداشت پوشاک دست دوم در بهترین شرایط نیز حاوی بیماری پوستی خواهد بود و ما نیز با مصادیقی که برای سلامت مردم مشکل آفرین باشد برخورد می‌کنیم.
یادآوری می شود که فروشگاههای پوشاک دست دوم در بین ایرانی ها به تاناکورا معروف است.
ایران از نظر آسانی انجام کسب و کار یکی از بدترین کشورهای جهان است و سازمانهای مختلف حکومتی بطور مداوم با دارندگان کسب و کار برخورد می کنند.

نظرات