بازگشت ساکاشویلی به گرجستان

قفقازستان - میخیل ساکاشویلی فرماندار اودسا و رئیس جمهور سابق گرجستان می گوید بزودی به گرجستان بازخواهد گشت.
ساکاشویلی در گفتگو با شبکه روستاوی 2 اعلام کرد که تا پیش از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر به گرجستان بازخواهد گشت و در عرصه سیاست فعالیت خواهد کرد. ساکاشویلی در این گفتگو ایوانشویلی را متهم کرد که باعث مرگ کاخا بندوکیدزه شده است.
ساکاشویلی از نوامبر 2013 تاکنون در خارج از گرجستان زندگی می کند و در این کشور تحت تعقیب قضایی می باشد.
کاخا بندوکیدزه در سال 2014 بعلت ایست قلبی درگذشت. او مدتی وزیر اقتصاد گرجستان بود.

نظرات