پرواز مستقیم از شهرهای اصفهان، تبریز و مشهد به گرجستان

هواپیمایی تابانشرکت هواپیمایی تابان اعلام کرده است که بزودی از چهار شهر ایران پرواز مسقیم به گرجستان برقرار خواهد کرد.
پروازهای تابان به مقصد گرجستان طوری برنامه ریزی شده اند که از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز و مشهد امکان برگزاری تور هم به مقصد تفلیس و هم به مقصد باتومی امکان پذیر باشد. این پروازها در این مسیرها خواهد بود:
اصفهان - تفلیس - اصفهان: دوبار در هفته
تهران - تفلیس - تهران: دوبار در هفته
مشهد - تفلیس - تبریز: یکبار در هفته
تهران - باتومی - تهران: یکبار در هفته
تبریز - باتومی - مشهد: یکبار در هفته

نظرات