آمادگی گرجستان برای ایجاد دفتر هدایت نیروی کار در ایران

علی اکبرنیاایلیای دوم رهبر روحانی گرجستان در مراسم خطبه های روز عید پاک در تفلیس از مسئولان این کشور خواست که هرچه سریعتر فکری بحال بیکاری روزافزون در این کشور بنمایند. ایلیا در سخنان خود برای حل مشکل بیکاری رهنمودهایی نیز ارائه کرد. همزمان در ایران مدیرکل دفتر کاریابی‌های وزارت کار مدعی شد که گرجستان برای ایجاد دفاتر هدایت نیروی کار در تهران اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش ایسنا علی اکبرنیا بر لزوم برخورد و مقابله با کاریابی‌های غیرمجاز تاکید کرد و گفت که در این مورد با اداره اماکن و پلیس فتا هماهنگی صورت گرفته است. اکبرنیا همچنین مدعی شد که با برخی از کشورهای جهان هماهنگی صورت گرفته است و دفاتر کاریابی مجاز برای اعزام نیرو به این کشورها فعالیت خواهند کرد. او از کشور گرجستان نیز در این مورد نام برد ولی هیچ اشاره ای نکرد که در این رابطه با چه شخص یا سازمانی در این کشور تماس حاصل شده است.
بنظر می رسد منظور اکبرنیا از کاریابی های مجاز موسساتی کاریابی هستند که زیر نظر اداره تحت امر او کار می کنند. اکبرنیا همچنین اعلام کرد که کارهای بیشتری مانند ایجاد پرونده بیمه به کاریابی های مجاز واگذار خواهد شد.
قفقازستان یادآوری می کند که اغلب موسسات کاریابی در ایران با وعده های دروغین به لشکر بیکاران ایرانی از آنها پولهایی بابت کارهای بیحاصل مانند پرکردن فرم کاریابی و غیره اخاذی می کنند که در نهایت هیچ حاصلی  جز فقر بیشتر برای کارجویان ندارد. ادعای اعزام نیروی کار به گرجستان بخوبی روشن می کند که موسسات کاریابی وابسته به دولت یا بقول آقای اکبرنیا مجاز نیز در این اخاذی ها تا چه مشارکت دارند یا ندارند.

نظرات