افزایش 300 درصدی بازدید ایرانیان از گرجستان

Iranسازمان گردشگری گرجستان آمار بازدید کنندگان از کشور در ماه می سال جاری را منتشر کرده است. تعداد بازدیدکنندگان ایرانی نسبت به همین ماه در سال گذشته 300 درصد افزایش نشان می دهد.
همچون آمارهای قبلی منتشر شده شهروندان ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، روسیه و اکراین اکثر بازدیدکنندگان از گرجستان را تشکیل می دهند. در آمار ماه می سال جاری شمار بازدیدکنندگان هندوستانی 319 درصد، ایرانی 300 درصد و اسرائیلی 122 درصد نسبت به همین ماه در سال گذشته رشد نشان میدهد.
لغو روادید گرجستان برای ایرانیان یکی از عواملی است که باعث افزایش مسافرت به این کشور گردیده است.

نظرات