زمینخواری در گرجستان

زمین خواریاداره بازرسی وزارت مالی گرجستان دو نفر را به اتهام زمین خواری دستگیر کرد.
این افراد برای زمینهای تحت مالکیت دولت سند سازی می کردند و آنها را به متقاضیان می فروختند. این دو نفر تاکنون حداقل مبلغ یک میلیون لاری از طریق فروش این املاک درآمد نامشروع کسب کرده اند.
قفقازستان به متقاضیان خرید املاک در گرجستان توصیه می کند که پیش از پرداخت مبلغ بررسی های لازم در مورد اصالت معامله را به انجام برسانند.

نظرات