واردات به گرجستان بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده

وزارت امور مالی گرجستان اعلام کرد که براساس قانون جدید مصوب پارلمان، کالاهای وارداتی به کشور مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهند شد.
مالیات بر ارزش افزوده در گرجستان 18 درصد می باشد و پرداخت آن تاکنون موجب گردیده است که کالاهای وارداتی بسختی بتوانند با تولیدات داخلی رقابت نمایند اما بر اساس اطلاعیه وزارت امور مالی از این پس کالاهای وارداتی از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
قرار بود آنچه نظام مالیاتی استونی نامیده می شود از ابتدای سال 2017 به اجرا گذاشته شود اما برخی از تغییرات مصوب از هم اکنون اعمال خواهد شد. از این پس کنترل حساب بانکی شرکتها تنها با اجازه دادگاه امکان پذیر خواهد بود تا پیش از این وزارتخانه می توانست بدون اجازه دادگاه حسابها را کنترل نماید. در قانون جدید بخشودگی های مالیاتی برای بدهکاران به اداره مالیات نیز در نظر گرفته شده است.

نظرات