برای سفر به ارمنستان روادید نیاز است

ویزای ارمنستانقفقازستان - در روزهای اخیر اخباری منتشر شد که ایران و ارمنستان در مورد لغو رواید سفر برای شهروندان دو کشور به توافق رسیده اند با اینحال هنوز شهروندان ایران برای مسافرت به ارمنستان نیاز به اخذ روادید دارند و زمان اجرای توافقنامه احتمالی مشخص نیست.
در تماسی که امروز از سوی قفقازستان با بخش کنسولی سفارت ارمنستان در تفلیس برقرار شد، مشخض گردید هنوز شهروندان ایرانی برای سفر به این کشور باید روادید داشته باشند.
در حال حاضر ویزای ارمنستان در مرزهای زمینی و فرودگاه بین المللی ایروان با شرایط آسانی برای اتباع ایران صادر می شود. چنانچه اخباری مبنی بر تغییر این رویه دریافت گردد به اطلاع مخاطبان قفقازستان خواهد رسید.

نظرات