ساکاشویلی مقیم چادر شد

چادر ساکاشویلیمیخیل ساکاشویلی  فرماندار اودسا دفتر کار خود را به چادری در بزرگراه اودسا-رنی منتقل کرد.
ساکاشویلی که از میزان بودجه صرف شده برای این بزرگراه و طولانی شدن زمان ساخت آن ناراضی است به خبرنگاران گفته است که آنقدر در این بزرگراه می ماند تا کار ساخت آن بپایان برسد.
اوکراین یکی از فاسدترین کشورهای جهان است و استان اودسا نیز یکی از مراکزجهانی قاچاق و مافیاهای اقتصادی است. ساکاشویلی تاکنون بارها بر سر مسئله فساد با مقامات اوکراینی درگیر شده است.

ساکاشویلی در بزرگراه

نظرات