ترکیش ایرلاین 19 درصد بازار هوایی گرجستان را در اختیار دارد

Turkish-Airlinesترکیش ایرلاین 19 درصد، شرکت هواپیمایی ملی اوکراین حدود 10 درصد و جورجین ایرویز 10 درصد از بازار هوایی گرجستان را در اختیار دارند.
بموجب آمار رسمی از ماه ژانویه تا جون سال جاری ترکیش ایرلاین 215 هزار و 615 مسافر را جابجا کرده است. این رقم در همین دوره برای شرکت هواپیمایی ملی اوکراین 109 هزار و 122 و برای جورجین ایرویز 101 هزار و 565 مسافر اعلام شده است.
در شش ماهه اول سال جاری آئروفلوت و پگاسوس از نظر تعداد جابجایی مسافران در رده چهارم و پنجم قرار قرار گرفته اند. بنابراین دو ایرلاین از 5 ایرلاینی که بیشترین سهم را در بازار هوایی گرجستان دارد متعلق به کشور ترکیه است.

نظرات