حرکت اتوبوسها در مسیر فرودگاه تفلیس به مرکز شهر 24 ساعته شد

اتوبوس تفلیسحرکت اتوبوسها در مسیر فرودگاه بین المللی تفلیس به مرکز شهر و بلعکس در 24 ساعت شبانه روز انجام می شود.
پیشتر حرکت اتوبوسها در مسیر فرودگاه نیز مانند سایر مسیرها تا نیمه شب انجام می شد اما طبق اعلام شهرداری تفلیس از این پس از نیمه شب تا بامداد هر 35 دقیقه اتوبوس در ایستگاههای این مسیر توقف خواهد داشت و قیمت بلیت نیز تفاوتی با نرخ روزانه ندارد.
خط شماره 37 در مسیر فرودگاه بین المللی تفلیس به ایستگاه راه آهن با عبور از میدان آزادی و خیابان روستاولی مسافران را جابجا می کند.

نظرات