مردم می گویند کمتر از 300 دلار درآمد دارند

در یک نظرسنجی که از سوی موسسه دموکراتیک ملی در گرجستان انجام شده است، 80 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که ماهانه کمتر از 300 دلار درآمد دارند.
به گزارش شبکه روستاوی2 این نظرسنجی از 6 جون تا 4 جولای سال جاری انجام شد و طی آن بیش از 4 هزار نفر به سئولات پاسخ دادند.

نظرات