حمایت گرجستان از دولت اردوغان

شورای امنیت ملیشورای امنیت ملی گرجستان در ساعت 3 بامداد شنبه 16 جولای جلسه اضطراری تشکیل داد. بعد از پایان این نشست گیورگی مارگولاشویلی رئیس جمهور گرجستان حمایت گرجستان از دولت دموکراتیک رجب اردوغان را اعلام کرد.
رئیس جمهور گرجستان گفت ما می خواهیم پشتیانی خود را از دولت منتخب ترکیه و شخص اردوغان اعلام نماییم. من مطمئن هستم این بی ثباتی بزودی پایان خواهد یافت و کشور دوست و متحد راهبردی ما به وضعیت عادی خواهد رسید. ما اوضاع را از نزدیک دنبال می کنیم. برای ما ثبات در ترکیه مهم است و این نیز خیلی با اهمیت است که دولتی منتخب دموکراتیک در قدرت باشد.
رئیس جمهوری گرجستان همچنین به شهروندان این کشور توصیه کرد که از سفر به ترکیه خودداری کنند.

نظرات