کشف بیش از 141 کیلوگرم هروئین در کامیون راهی گرجستان

کامیون داف هروئین آستارااداره گمرک جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که در گمرک آستارا از یک کامیون بیش از 141 کیلوگرم هروئین کشف شده است. این کامیون که از مرز ایران به سلامت عبور کرده بود به مقصد گرجستان حرکت می کرد.
به گزارش آپا، روز 14 آگوست جاری راننده این کامیون در گمرک مرزی جمهوری آذربایجان دستگیر شد. او که هروئین را در قسمتهای مختلف کامیون جاسازی کرده بود، 31 ساله و اهل تاجیکستان می باشد.

کامیون داف هروئین آستار1

نظرات