کشور 3.7 میلیونی با 3.5 میلیون رای دهنده

صندوق رای گرجستانجمعیت گرجستان بموجب آمارهای رسمی رقمی حدود 3.7 میلیون نفر است. اداره توسعه خدمات عمومی در گرجستان تعداد افراد واجد شرایط برای رای دادن را 3.53 میلیون نفر اعلام کرده است. در گرجستان افراد دارای سن 18 سال و بالاتر حق رای دادن دارند. بموجب آمارهای رسمی 947 هزار نفر از جمعیت گرجستان کمتر از 18 سال سن دارند. وقتی این آمارها را با هم مقایسه می کنیم معمایی مطرح می شود که چطور این کشور این تعداد رای دهنده دارد.
سرشماری جمعیت در گرجستان اطلاعات مربوط به آبخازیا و اوستیای جنوبی را در بر نمی گیرد اما به گفته تآ تسولوکیانی وزیر دادگستری گرجستان مردم این مناطق نیز حق دارند در انتخابات شرکت کنند. کل جمعیت این منطقه رقمی حدود 300 هزار نفر است که البته بخشی از آنها زیر 18 سال سن دارند.
بنظر می رسد کلید اصلی حل معما در جمعیت 800 هزار واجد رای در خارج از مرزهای گرجستان باشد. اینها در خارج زندگی می کنند اما به گرجستان رفت و آمد دارند و هنوز شهروند کشور زادگاه خود هستند. با احتساب این جمعیت و نیز ساکنان مناطق جدا شده می توان به منطق آمارهای رسمی پی برد.
برآوردها نشان می دهند که حدود 50 هزار گرجستانی ساکن خارج از کشور در انتخابات شرکت می کنند. مردم مناطق جدا شده هم در عمل امکان شرکت در انتخابات را ندارند بنابراین به لحاظ عملی و در عالم واقعیت حدود 2.7 میلیون واجد شرایط رای در انتخابات گرجستان وجود دارد. این رقمی است که احزاب و گروههای سیاسی می توانند بر اساس آن برنامه ریزی کنند.

نظرات