افتتاح هتل شش ستاره بیلتمور در تفلیس

افتتاح هتل بیلتمورهتل شش ستاره بیلتمور با حضور گیورگی مارگولاشویلی و شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان در تفلیس افتتاح شد.
این هتل 32 طبقه ای که در مرکز شهر تفلیس قرار گرفته است دارای 214 اتاق می باشد. بنای اصلی ساختمان مربوط به دوران شوروی است که در آن روزگار موسسه مارکس-انگلس-لنین نامیده می شد.
بخش اعظم سرمایه گذاری هتل بیلتمور توسط گروه اماراتی ظبی انجام شده است.

هتل بیلتمور

نظرات