سه سال زندان برای راننده کامیون تانکر ایرانی در ارمنستان

تصادف مقریراننده کامیون تانکر ایرانی که در جاده مقری به ایروان دچار سانحه گردیده بود به سه سال تحمل حبس و پرداخت 60 هزار دلار خسارت محکوم گردید.
اوایل جولای سال جاری، کامیون تانکر ایرانی در استان سیونیک و در مسیر مقری به ایروان از کنترل خارج شد و با چهار خودروی دیگر برخورد کرد. بر اثر این سانحه یک راننده جان خود را از دست داد و دونفر نیز مجروح گردیدند. در روزهای اخیر بطور رسمی اعلام شد که اسماعیل خانی خرادینی راننده تانکر کامیون هنگام رانندگی تحت تاثیر مصرف مواد مخدر بوده است و مقصر شناخته شده است. او به پرداخت 60 هزار دلار خسارت و تحمل سه سال زندان محکوم گردیده است.
در جاده مقری به ایروان میزان تردد خودروها بسیار اندک می باشد و امکان اینکه در شرایط عادی یک کامیون با چهار خودرو تصادف کند، نزدیک به صفر است. برخی از رانندگان سواری مسافرکش در این مسیر گاهی در برابر رانندگان غریبه مانورهایی را برگزار می کنند. تاکید رسانه ها و مقامات ارمنستان بر مصرف مواد مخدر از سوی راننده ایرانی بسیار معنادار است. از این راننده هیچ مواد مخدری بدست نیامده است.

نظرات