خودروهای آلوده به مواد رادیواکتیو در گرجستان

تست خودرووزارت محیط زیست گرجستان اعلام کرد که کلیه رانندگان می توانند با مراجعه به مرکز آزمایش رادیواکتیویته در تفلیس از آلودگی احتمالی خودروی خود به مواد رادیواکتیو مطلع شوند. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا چنین آزمایشی برای خودروها لازم است؟
اداره امنیت هسته ای و تشعشات وابسته به وزارت محیط زیست گرجستان از راه اندازی یک مرکز آزمایش رادیواکتیو برای خودروها خبر داده است. زمان لازم برای بررسی خودرو 15 تا 20 دقیقه اعلام شده است و هزینه آن 50 لاری تعیین گردیده است.
به گزارش دیده بان آزادی و دموکراسی، توجه غیرعادی به موضوع آلودگی خودروها مربوط به این واقعیت می باشد که بسیاری از خودروها از ژاپن وارد شده اند، کشوری که در آن حادثه‌های اتمی فوکوشیما در سال 2011 موجب آلودگی گسترده ای گردید. واسیل گدوانیشویلی رئیس اداره امنیت هسته ای و تشعشات به این خبرگزاری می گوید با اینکه خودروها تحت کنترل مرزی به کشور وارد شده اند اکنون امکان آزمایش داوطلبانه خودروها نیز فراهم شده است. گدوانیشویلی می افزاید که پس از حادثه های اتمی فوکوشیما حدود چهل پنجاه خودروی آلوده به مواد رادیواکتیو در گرجستان شناسایی شده اند.

نظرات