گودویل پیشرو در تفکیک زباله

سوپر مارکت گودویل واقع در دیدی دیقومی در شهر تفلیس شاید اولین مکان عمومی و معروف باشد که طرح تفکیک زباله ها را به اجرا دراورده است. در این فروشگاه سطلهای جداگانه ای برای ریختن زباله های مختلف از جمله مواد پلاستیکی، کاغذ، قوطی های آلومینیومی و غیره وجود دارد.
گیگلا اگولاشویلی وزیر محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی گرجستان گفته است که قانون تفکیک زباله ها تا سال 2019 به اجرا درنخواهد آمد اما شرکتهای خصوصی طرحهایی را در این مورد آغاز کرده اند.
در گرجستان هنوز دفع زباله در سطلها و محلهای مخصوص فراگیر نشده است و در بسیاری از محلها مردم آشغالها را در معابر عمومی می ریزند.

نظرات