بهبود رتبه گرجستان در شاخص نوآوری جهانی

شاخص نوآوری جهانیگرجستان در شاخص نوآوری جهانی در سال 2016 رتبه 64 را در میان 128 کشور بدست اورده است که نسبت به گزارش سال گذشته 9 پله صعود نشان میدهد.
در تازه ترین گزارش شاخص نوآوری جهانی، ترکیه در رتبه 42، روسیه 43، ارمنستان 60، گرجستان 64، ایران 78، و جمهوری آذربایجان 85 قرار دارد.
به گزارش بولتن نیوز،نحوه محاسبه GII به این صورت است که این شاخص بر دو شاخص درون داد نوآوری و برون داد نوآوری استوار است. مولفه های درون داد نوآوری شامل نهادها، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیر ساختها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار است و مولفه های برون داد نوآوری شامل برون دادهای خلاقانه و برون دادهای دانش و تکنولوژی است. امتیاز این شاخص 100 است.

نظرات