راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی فراهم آوری و اهدا اعضای پیوندی در گرجستان

اهداء اعضاانجمن پیوند اعضا در گرجستان وبسایتی را راه اندازی کرده است که افراد می توانند برای اهداء اعضاء بدن خود در آن ثبت نام کنند. ثبت نام در این سایت بمنزله اجازه شخص برای پیوند اعضا بدن خود پس از مرگ به دیگران می باشد.
گیا تومادزه رئیس انجمن پیوند اعضا در گرجستان می گوید تاکنون چند صد نفر در این وبسایت ثبت نام کرده اند.
جهت اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به وبسایت پیوند اعضاء گرجستان مراجعه نمایید.

نظرات