سوزاندن آدمک ساکاشویلی

عروسک ساکاشویلی

حوالی ظهر امروز 4 آگوست گروهی در شهر باتومی عروسک میخیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان را در مقابل دفتر حزب حرکت ملی به آتش کشیدند.
این افراد که از اعضای حزب میهن ما ჩვენი სამშობლოს بودند شعار میدادند که نخواهند گذاشت دوران ساکاشویلی تکرار شود.

آتش آدمک ساکاشویلی

نظرات