کمتر از 4 هزار شرکت ایرانی در ترکیه به ثبت رسیده است

%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8cجلال ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در تهران می گوید بیش از 3750 شرکت ایرانی در ترکیه به ثبت رسیده است.
بتازگی سفیر جمهوری اسلامی در تفلیس نیز ادعا کرده است 4 هزار شرکت ایرانی در گرجستان فعال هستند.
جلال ابراهیمی تعداد شرکتهای ثبت شده ایرانی در ترکیه را در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرده است.
از آنجاییکه بیشتر شرکتهای ثبت شده ایرانی در گرجستان غیرفعال هستند، بنابر اظهارات عباس طالبی فر تعداد شرکتهای ثبت شده ایرانی در گرجستان باید بسیار بیشتر از 4 هزار مورد باشد. بنابراین در ترکیه که 20 برابر گرجستان جمعیت دارد و روابط بازرگانی گسترده با ایران داشته است، تعداد شرکتهای ایرانی از گرجستان کمتر است. اینها موضوعاتی است که نیاز به بررسی بیشتر دارند.

نظرات