رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص حلال زادگی و حرام زادگی

قفقازستان - حسن عباسی تئوریسین سپاه پاسداران می گوید پیشرفتگی ما در این است که ملت ما حلال‌زاده است. به گفته او عربستان و ترکیه در صدر کشورهای حرام زاده منطقه قرار گرفته اند.
به گزارش آفتاب نیوز، حسن عباسی می گوید: بر اساس آمارهای رسمی ، 66 درصد جمعیت برزیل حرام‌زاده است. در اروپا فرانسه با 56 درصد حرام‌زاده‌، سوئد 55 درصد، امریکا 41 درصد و انگلیس 49 درصد در رتبه های بعدی هستند. عربستان و ترکیه رتبه های نخست منطقه را دارند و ایران جزو کشورهای سفید در این قضیه است. این نماد پیشرفتگی و توسعه یافتگی است ولی در تئوری های جامعه شناسی و توسعه تدریس نمی شود. ما چیزهایی داریم که می خواهیم بگذاریم زمین تا او به ما چهار تا تکنولوژی بدهد.


نظرات