تعداد شرکتهای فعال ایرانی در گرجستان چند برابر شد

عباس طالبی فر

قفقازستان - سفیر جمهوری اسلامی در تفلیس می گوید چهار هزار شرکت ایرانی در گرجستان فعال هستند که براساس آمارهای موجود بیشتر این شرکت ها در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده اند. این آمار در حالی بیان میشود که در سال 2013 تنها چند صد شرکت ایرانی در گرجستان فعال بودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، عباس طالبی فر در حاشیه نشست مشترک هیات های تجاری این استان و گرجستان در تفلیس آمار شرکتهای فعالی ایرانی در گرجستان را ارائه نمود.
در سال 2013 زمانی که گرجستان تحریمهای اقتصادی علیه بازرگانان ایرانی را آغاز کرد، تعداد شرکتهای ایرانی در این کشور رقمی حدود 1400 اعلام شد. بررسی عملکرد این شرکتها در آن زمان نشان داد که اغلب آنها تنها روی کاغذ وجود دارند و در مجموع فعالیت چندانی انجام نمی دهند. در نهایت برآورد گردید که چند صد شرکت ایرانی در گرجستان فعالیت دارند.
بر اساس آنچه عباس طالبی فر بتازگی اعلام کرده است، میتوان نتیچه گیری کرد که تعداد شرکتهای ایرانی فعال در گرجستان در طول سه سال گذشته حدود 10 برابر شده است، این درحالی است که هنوز تحریمهای اقتصادی و بویژه تحریمهای بانکی برقرار است. از سوی دیگر این ادعا که بیشتر شرکتهای فعال کنونی در بخش کشاورزی فعالیت دارند یعنی بیش از 2 هزار شرکت ایرانی در این بخش فعال هستند. در حالی که می دانیم در سه سال اخیر گرجستان با بسیاری از سیاستهای لیبرال در بخش کشاورزی و از جمله مالکیت زمینهای کشاوری فاصله گرفته است و از اینرو جذابیت کمتری نسبت به گذشته برای سرمایه گذاران در بخش کشاورزی پیدا کرده است.
در مجموع آماری که عباس طالبی فر ارائه می کند، رقم شگفت انگیزی است و می تواند زمینه بررسی های فراوانی باشد.

نظرات