نخستین مرکز پیوند مغز استخوان در گرجستان

%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3برای نخستین بار در گرجستان امکان پیوند مغز استخوان در مرکز درمانی اینگوروکوا فراهم شده است.
کلینیک مزبور که به تازگی تاسیس شده است اعلام کرده است که دارای مرکز پیوند مغز استخوان، بانک خون و بخش اطفال می باشد.

نظرات