قیمت اجاره بها در نقاط مختلف تفلیس

متوسط اجاره بهای واحدهای مسکونی در گرانترین منطقه تفلیس کمتر از دو برابر متوسط اجاره بها در ارزانترین منطقه می باشد در حالی که این رقم در شهری مانند تهران بیش از سه برابر است.
متاتسمیندا گرانترین منطقه تفلیس از نظر اجاره بهای واحدهای مسکونی است، قیمت متوسط اجاره هر متر مربع واجد مسکونی در این منطقه 9 دلار می باشد. این رقم در ارزانترین منطقه یعنی سامگوری 5 دلار است.
بر اساس آمار ارایه شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در ایران، طی زمستان 1394 خورشیدی اجاره هر متر مربع خانه در شهر تهران به طور متوسط 22 هزار و 400 تومان بود.
مقایسه ارقام مربوط به اجاره مسکن در شهرهای تفلیس و تهران نشان میدهد که برخلاف سالهای پیش متوسط اجاره بها در تفلیس گرانتر از تهران است.

نظرات