زندان حق هیچ عقیده ای نیست

زندان حق هیچ عقیده ای نیست ، زندان حق هیچ خانواده ای نیست ، راهی که ما انتخاب میکنیم ممکن است انتخاب عزیزان ما نباشد اما آنها هم با ما در زندانند... هیچ کس مایل نیست جوانی و زندگی ش در زندان سپری شود حتی یک روز، رنج و درد انفرادی و بازجویی و زندان تا سال ها باعث عذاب انسان است اما متاسفانه در کشوری هستیم که کوچکترین ابراز عقیده زندان و اعدام در پی دارد و باید برای رسیدن به آزادی تلاش کنیم... .این مطالبی است که آتنا دائمی در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. این فعال مدنی که 27 سال سن دارد بتازگی به تحمل 7 سال زندان محکوم شده است. آتنا دائمی در ادامه پست خود در فیسبوک آورده است:
من در برابر مهوش شهریاری ها، مریم اکبری ها، ضیا نبوی ها ، محمد نظری ها و نرگس و عبدالفتاح ها و... و عزیزانی که همچون شهرام و حامد احمدی و فرزاد کمانگر و امیر ارشد تاجمیر و مصطفی کریم بیگی و... که کشته و اعدام شدند هیچم ؛ هیچ مطلق... .
از همه عزیزانی که در این مدت صدایم بودند ممنونم ؛ عزیزانی که فعالیت هایشان در راستای حقوق بشر علنی نیست اما هرگز ما را .تنها نگذاشتند.

نظرات