سفر برای دیدار با دوستان و خویشاوندان

%d9%85%db%8c%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%ac%db%8cآمارهای رسمی نشان میدهند که علت اصلی مسافرت مردم گرجستان به شهرها و روستای دیگر کشورشان دیدار با دوستان و خویشاوندان است.
مرکز آمار گرجستان اعلام کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بیش از یکمیلیون نفر به شهر یا روستایی دیگر در داخل کشور مسافرت کردند. بیش از 550 هزار مسافرت بخاطر دیدار با دوستان و بستگان انجام شد و تنها 79 هزار سفر جنبه توریستی و تفریحی داشت. بر اساس همین آمار هر فرد در سفر درون کشوری بطور متوسط رقمی حدود 100 لاری هزینه می کند.

نظرات