گرجستان در میان مرگبارترین کشورهای جهان به لحاظ آلودگی هوا

%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7تازه ترین گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که بیش از 90 درصد مردم جهان هوایی تنفس می کنند که پاک نیست. گرجستان در میان ده کشوری قرار دارد که به نسبت جمعیت بیشترین مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را دارند.
گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی بر اساس داده هایی است که در سال 2012 و قبل از آن بدست آمده اند. بطور مطلق بیشترین مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کشور چین اتفاق می افتد. اما بر اساس آمار مرگ و میر ناشی از ذرات معلق در هر صد هزار نفر جمعیت، کشور اوکراین با 120 مرگ در هر 100 هزار نفر جمعیت در صدر قرار می گیرد. ده کشوری که بیشترین مرگ و میر ناشی از ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 (PM2.5) و 10 میکرومتر (PM10) را دارا هستند به ترتیب عبارتند از: اوکراین، بلغارستان، روسیه سفید، روسیه، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، گرجستان، مجارستان، چین و مولداوی. بر این پایه می توان نتیجه گیری کرد که مرگبارترین کشورهای جهان از نظر آلودگی هوا اکثرا در شرق اروپا قرار دارند.
سرطان ریه، سکته مغزی و حمله قلبی از عوارض تنفس هوای با ذرات معلق مورد اشاره می باشد.
بر پایه گزارس سازمان بهداشت جهانی، بطور تقریبی همه مناطق گرجستان در زمره مناطقی هستند که تنفس هوای آنها ناایمن می باشد.

%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7

نظرات