رادیو آذری زبانان گرجستان

%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8cرادیو مارنئولی اعلام کرده است که بزودی پخش برنامه بر روی موج اف.ام را آغاز خواهد کرد. اکثر برنامه های این رادیو بزبان آذری و برخی از برنامه ها بزبان گرجی است.
در حال حاضر برنامه های رادیو مارنئولی از طریق شبکه اینترنت قابل دریافت می باشد اما این رادیو اعلام کرده است که از کمیسیون ارتباطات ملی مجوز دریافت کرده است و تا پایان سال جاری میلادی پخش برنامه از طریق موج اف.ام را آغاز خواهد کرد. برنامه های رادیو مارنئولی بر روی موج اف.ام در شهر مارنئولی و روستاهای اطراف آن قابل دریافت خواهد بود.
کارکنان رادیو مارنئولی توسط بی.بی.سی آموزش دیده اند و از سوی این شبکه حمایت مالی می شوند.
مارنئولی شهری است در جنوب گرجستان و در 27 کیلومتری تفلیس که اکثر ساکنان آن آذری زبان هستند.

نظرات