بازگشایی تله کابین دریاچه لاک پشت در تفلیس

تله کابین تفلیس در مسیر واکه به دریاچه تفلیس بطور رسمی بازگشایی شده است و مسافران را جابجا می کند.

قیمت بلیت این تله کابین تنها 1 لاری است و با استفاده از آن در مدت 6 دقیقه مسیر واکه تا دریاچه لاک پشت را طی خواهید کرد. ساعات کار تله کابین از 8 صبح تا 10 شب اعلام شده است و در فصل تابستان تا 12 شب خواهد بود.
تله کابین واکه-دریاچه تفلیس سالها تعطیل بود و بودجه صرف شده برای راه اندازی مجدد آن بیش از 1 میلیون لاری اعلام شده است.

نظرات