حرکت ملی می گوید در انتخابات برنده است

قفقازستان - نتایج یک نظرسنجی که به سفارش تلویزیون ایمدی انجام گرفت نشان میدهد 36 درصد رای دهندگان حامی رویای گرجستان و 13 درصد هوادار حزب حرکت ملی هستند. در همین نظرسنجی 36 درصد نیز پاسخی نداده اند یا گفته اند هنوز تصمیم نگرفته اند به نامزدهای کدام حزب رای بدهند. درصد بالای افراد مردد پیش بینی نتایج انتخابات 8 اکتبر را دشوار کرده است.

نظرسنجی مورد اشاره از 27 سپتامبر تا 3 اکتبر صورت گرفت. روند تحولات آنقدر سریع بوده است که از پایان برگزاری این نظرسنجی تاکنون اتفاقات تاثیرگذاری رخ داده است. انفجار خودروی گیوی تارگامادزه، رای کمیسیون نمایندگان پارلمان اروپا در مورد توافقنامه لغو روادید و پخش فابل ویدئویی از ساکاشویلی در میدان انقلاب رز در تفلیس هریک می تواند بر نظر رای دهندگان موثر بوده باشد.
آخرین میتینگ انتخاباتی حزب حرکت ملی که در میدان انقلاب رز برگزار شد، مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. میخیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق در صفحه مانتیور ظاهر شد و اعلام کرد که حزب حرکت ملی برنده انتخابات است و او بزودی به گرجستان باز خواهد گشت. داویت باکرادزه از چهره های سرشناس حرکت ملی نیز طی سخنرانی در این میتینگ اعلام نمود که حزب آنها برنده است. یکی از سخنرانان در میتینگ نیز گفت خودروی ما را منفجر کنید اما ما برنده ایم. نشریه آجندا که مواضع حزب حاکم کنونی را بازتاب میدهد با محاسبه فضای اشغال شده توسط افراد حاضر در میتینگ و تراکم جمعیت، تعداد شرکت کنندگان را رقمی کمتر از 12 هزار نفر برآورد کرده است.
مقامات گرجستان بمبگذاری در خودرو را محکوم کرده اند اما هنوز بر پایه تحقیقات رسمی، روشن نیست این اقدام کار چه گروهی بوده است و با چه انگیزه ای انجام شده است. هرچند رای کمیسیون نمایندگان اروپا به نفع گرجستان بوده است اما تلاشهای دولت گرجستان برای رسیدن به توافقنامه سفر بدون ویزا تا پیش از انتخابات دستاورد ملموسی برای مردم نداشته است. در طول یکماه اخیر گیورگی کویریکاشویلی هفته ای چند بار در مراسم افتتاح یک پروژه اقتصادی ظاهر شد و به مردم یادآوری کرد که چند شغل جدید در کشور ایجاد شده است با اینحال مردم هنوز بیکاری را مهمترین مشکل کشور میدانند.
بطور کلی میتوان ارزیابی کرد که حزب حاکم دستاورد ملموسی که موجب بهبود وضع زندگی مردم شود به ارمغان نیاورده است و بنابراین رهبران کنونی گرجستان تلاش می کنند به مردم ثابت نمایند که مسیر حرکت درست بوده است و آینده بهتری در انتظار آنان است. در چنین فضایی تبلیغات و رقابتهای رسانه ای تاثیر بیشتری بر روند تصمیم گیری رای دهندگان خواهد داشت. درصد قابل توجهی از رای دهندگان هنوز مردد هستند و حرکت ملی نیر متوسل به نوستالژی ساکاشویلی شده است.

نظرات