حزب حاکم برنده انتخابات پارلمانی گرجستان

%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86نتایج اولیه از شمارش آرا نشان میدهد که رویای گرجستان 52.7 درصد از آراء رای دهندگان را بخود اختصاص داده است. حزب حرکت ملی 24.85 درصد از آرا را کسب کرده است.
نتایج مزبور که بطور رسمی اعلام شده است مربوط به شمارش آرا تا ساعت 3 بامداد امروز 9 اکتبر می باشد که 22 درصد صندوق های رای را در بر می گیرد.
بر اساس نتایج اولیه پیش بینی می شود که بیشتر کرسی های پارلمان در اختیار حزب حاکم یا رویای گرجستان قرار بگیرد اما در مجموع پارلمان آینده یک مجلس چند حزبی خواهد بود.

نظرات