رئیس جمهور گرجستان خواهان تحقیق درباره ختنه دختران گردید

Margvelashvili

قفقازستان - سخنگوی ریاست جمهوری گرجستان اعلام کرد که رئیس جمهور به وزارت کشور فرمان داده است که درباره ختنه دختران در سه روستای کاختی تحقیق بعمل آید.

اکا میشولادزه سخنگوی ریاست جمهوری گرجستان در یک کنفرانس رسانه ای گفت: ما اعلام کرده ایم که درباره این موضوع باید تحقیق شود و بسرعت باید از این جرم جلوگیری گردد. ما تاکید می کنیم که به آداب و رسوم اقوام احترام میگذاریم اما درصورتی که با قوانین گرجستان و حقوق شناخته شده بشر در سطح بین الملل در تضاد نباشد.
فرمان رئیس جمهور بدنبال انتشار گزارش موسسه جنگ و صلح در مورد رواج ختنه دختران در برخی روستاهای گرجستان صادر شده است. اظهار بی اطلاعی مقامات کشور هنگام انتشار این گزارش حاکی از آن است که اقدامات فرهنگی و آموزشی لازم در اینمورد صورت نگرفته است. اکنون گویا گرجستان می خواهد با استفاده از نیروهای قهری و انتظامی با این پدیده مقابله کند.

نظرات