روند گران شدن سیگار ادامه خواهد داشت

قفقازستان - مدتی است قیمت هر بسته سیگار در خرده فروشی های گرجستان حدود 10 تا 30 تتری افزایش یافته است. گزارشها حاکی از آن است که روند گرانی ادامه خواهد یافت.
نشریه بیزنس ویک از قول واردکنندگان سیگار اعلام کرده است که گرانی های اخیر بخاطر سقوط ارزش لاری در برابر دلار امریکا بوده است. از آنجاییکه قرار است از ابتدای سال 2017 مالیات هر بسته سیگار تا 60 تتری افزایش یابد، انتظار می رود افزایش قیمت ادامه یابد.
پیش بینی می شود که در ماههای اول سال 2017 قیمت هر بسته سیگار نسبت اوایل سال 2016 تا یک لاری افزایش نشان بدهد.

نظرات