کتاب آشنایی با قرآن بزبان آذری منتشر شد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در تفلیس کتاب "آشنایی با قرآن" نوشته مرتضی مطهری را بزبان آذری منتشر کرده است.
به گزارش اداره‌ كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این کتاب با مشارکت رایزنی فرهنگی و اداره موسوم به مسلمان گرجستان منتشر شده است.
در کتاب آشنایی با قرآن، گروه اسماعیلیه و پیروان تصوف منحرف معرفی می شوند. مرتضی مطهری یک آخوند واپس گرا بود که دشمنی آشکاری با فرهنگ ایرانی داشت. او در یکی از سخنرانی های مشهور خود، فرزندان کوروش را احمق نامید. مطهری در کتاب "خدمات متقابل اسلام و ایران" افتخارات تاریخی و ملی ایرانیان را مورد هجمه شدیدی قرار داد.

نظرات