افسر پلیس یا مدل زیبایی و فشن

1

قفقازستان - از پلیسهای زن در گرجستان عکسهایی در شبکه های مجازی منتشر شده است که با دیدن آنها ممکن است شک نمایید که این افراد براستی افسر نیروی انتظامی هستند یا مدل فشن و زیبایی. این تصاویر واکنش گسترده کاربران را نیز در پی داشته اند.

صورتهای آرایش کرده، لبهای رنگی، موهای رنگ شده و گاهی رنگارنگ، دامنهای کوتاه و فیگورهای غیرعادی از مشخصات پلیسهایی است که در این عکسها دیده می شوند. کاربری در واکنش به انتشار یکی از عکسها می نویسد: صاحب این عکس که فقط وقت دارد به چهره خودش برسد.
نشریه پرسا در گزارشی اعلام کرده است که این افراد در دوران دولت قبلی به استخدام پلیس درآمده اند اما چهره برخی از پلیسها آنقدر جوان بنظر می رسد که بعید است در آن دوران بسن استخدام بوده باشند. بهرحال برای اینکه خودتان بتوانید قضاوت کنید، در اینجا برخی از این تصاویر بازنشر می شوند:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2پلیس زن

نظرات