دستگیری یک ایرانی در گمرک مقری به اتهام حمل 10 گرم مواد مخدر

روز پنجشنبه 23 مارس یک ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر در گمرک مقری در ارمنستان دستگیر شد.
به گزارش گارد مرزی روسیه مستقر در ارمنستان، فرد دستگیر شده مسافر اتوبوسی بود که از تهران به مقصد ایروان حرکت می کرد. مواد مخدر همراه این فرد در بسته پلاستیکی قرار داشت و در پشت کت او جاسازی شده بود.
ماده کشف شده از نوع گیاهی اعلام شده است اما نام آن مشخص نیست.
یاداوری می شود در کشورهای منطقه قفقاز قاچاق مواد مخدر حتی بمیزان اندک به مجازاتهای سنگین تا تحمل 10 سال حبس منجر خواهد شد.

نظرات