سال تلاش برای تحقق حکومت ایرانی

قفقازستان - چند سالی است که سازمان ملل نوروز را بعنوان میراث معنوی بشری برسمیت می شناسد. لابد باید خوشحال باشیم که میراث معنوی ایران اکنون جهانی شده است اما این با واقعیتی که جهانیان از نوروز درک می کنند سازگاری ندارد. هر میراثی خاستگاهی دارد، اسناد سازمان ملل گویای آن است که خاستگاه نوروز نه ایران بلکه کشورهای مختلف با فرهنگهای گوناگون است. ثبث نوروز بعنوان میراث معنوی بشری در یونسکو بخشی از پروژه تجزیه و نابودسازی ایرانشهر است که با مشارکت فعال حکومت فرقه ای در ایران تحقق یافته است.
سال 96 خورشیدی را در شرایطی آغاز می کنیم که ملت بزرگ امریکا برهبری دونالد ترامپ کمر همت بسته است تا در پرتو ناسیونالیسم مدرن امریکایی عظمت و شکوه این سرزمین را احیا نمایند. رجب اردوغان با اتکا بر ملت خویش در مقابل طراحان و مجریان حکومت جهانی یوروآتلانتیک ایستاده است تا یکپارچگی و وحدت کشور را حفظ نماید. کشورهای حوزه خلیج فارس اقتصادهای شکوفا را تجربه می کنند و طرحهای بیشتری را برای رفاه ملتهای خود به اجرا می گذارند. ملت گرجستان خرسند و سرافراز است که با گذرنامه خود می تواند به آسانی به کشورهای گوناگون جهان سفر کند. اما بر ایران ما هنوز اهریمن سایه افکنده است.
امروز نه فقط نوروز ایرانی نیست بلکه بسیاری از شعرا و مفاخر تاریخی ما هم در سطج جهان با هویتهای غیر ایرانی شناخته می شوند. حتی آتشکده را نیز ایرانی نمیدانند. در کشورهای قفقاز ما را ملتی میدانند که در طول تاریخ بارها به آنها تاخته ایم و اکنون به دریوزگی و سیه روزی افتاده ایم. در سال گذشته چندین بار رسانه های متعلق به دولتهای خارجی در معرفی گرجستان اعلام کردند کشوری که  در طول تاریخ بارها مورد تهاجم ایرانیان قرار گرفته است. این نوع اطلاع رسانی در برنامه هایی غیرتاریخی که مربوط به معرفی رقص گرجی یا شراب گرجستان بود نیز صورت گرفته است و شگفتا که این رسانه ها هیچگاه از تهاجم امپراتوری روم به سرزمین گرجستان سخنی نگفتند. اکنون در نگاه مردم قفقاز ما ملتی هستیم که بخاطر خفقان و سرکوب در کشورمان به آنها پناه اورده ایم یا اینکه سرزمین مان انچنان سیه روز است که برای شرکت در کنسرت موسیقی یا برپایی یک مهمانی امن ناچاریم به سرزمین انها سفر کنیم.
سال 96 را در حالی آغاز می کنیم که حاکمان بر سرزمین با اتکا به ایدئولوژی ولایت بر شیعیان، کشورهای منطقه را به سوی تجزیه و تفرقه کشانده اند . راهبرد ولایت بر شیعیان از طریق داد و ستد با طرفداران حکومت جهانی یوروآتلانتیک به اجرا درامده است اما با ظهور ترامپیسم این استراژی در عمل رو به ضعف و زوال گراییده است. ما ایرانیان اکنون فرصتی بدست اورده ایم تا روند ایجاد یک حکومتی ایرانی در سرزمین خود را تسریع نماییم.
قفقازستان سال 96 خورشیدی را سال تلاش برای تحقق حکومت ایرانی اعلام می کند. حکومتی که بجای ولایت بر شیعیان از حقوق و منافع ایرانیان در سراسر جهان دفاع خواهد کرد.

نظرات

  1. درود بر شرف ایرانی شما.زنده باد ایران و پاینده باد ایران

    پاسخحذف

ارسال یک نظر