زمین لرزه های پی در پی در تسکالا

امروز 24 مارس تسکالا دست کم سه بار لرزید. شدیدترین زمین لرزه امروز در این منطقه با شدت 3.7 ریشتر گزارش شده است.
سازمان لرزه نگاری گرجستان مرکز این زمین لرزه ها را روستای پاراوانی در شهر تسکالا و در 60 کیلومتری تفلیس اعلام کرده است. روز گذشته نیز زمین لرزه های خفیفی در این محل به ثبت رسید.

نظرات