مقررات لغو روادید رسمی شد

ژورنال رسمی اروپا مقررات لغو روادید با گرجستان را منتشر کرد. شهروندان گرجستان می توانند از تاریخ 28 مارس جاری بدون نیاز به روادید به اروپا مسافرت نمایند.
با اعمال رژیم لغو روادید اتباع گرجستان می توانند بدون نیاز به گرفتن ویزا به 22 کشور عضو اتحادیه اروپا، 4 کشور غیر عضو و 4 نامزد شینگن مسافرت نمایند.

نظرات