بیش از 1.5 میلیون تبعه خارجی در ایران زندگی می کنند

جمعیت ایران 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر است که یک میلیون و 583 هزار و 979 نفر را اتباع افغانستانی به خود تخصیص داده است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، علاوه بر افغانستانی ها که 1.98 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند ، همچنین 0.04 درصد جمعیت کشور را اتباع کشور عراق،0.02 درصد را اتباع پاکستانی،713 نفر اتباع کشور ترکیه و 0.16 درصد هم اتباع اظهار نشده ،در ایران زندگی می کنند.
آمار اتباع خارجی شامل کسانی که شهروندی ایران را بدست آورده اند نمی شود. بسیاری از خارجی ها که در هرم قدرت سیاسی ایران جای گرفتند، بر پسوند نام خانوادگی خود اسامی شهرهای ایرانی گذاشتند تا نزد افکار عمومی چندان تابلو ینظر نرسند، خانواده های شاهرودی، لاریجانی، رفسنجانی و خمینی از معروفترین آنها هستند.

نظرات