بیش از 2.2 میلیارد دلار درآمد حاصل از گردشگران خارجی در سال 2016

سازمان گردشگری ملی گرجستان درآمد حاصل از گردشگری خارجی در سال 2016 را بیش از 2.2 میلیارد دلار اعلام کرده است.
در سه ماهه آخر سال 2016 ، درآمد حاصل از گردشگران خارجی به 481 میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه در سال پیشین، 12.5 درصد افزایش نشان می دهد.

نظرات