جشنواره موسیقی بلوز در گرجستان

تابستان 2017 هر هفته کنسرت موسیقی بلوز در گرجستان اجرا خواهد شد.
از ماه جون تا سپتامبر در مجموع 13 کنسرت بلوز اجرا می شود. محل اجرای کنسرتها پارک ملی لاگودخی اعلام شده است. گروهای موسیقی کوکا اند تی بلوز موب KOKA & T. BLUES MOB، بلوز ویلیج BlUES VILLAGE و بلوز اند واین BLUES&WINE این کنسرتها را اجرا خواهند کرد.
جشنواره موسیقی بلوز با حمایت وزارت فرهنگ گرجستان برگزار خواهد شد.
پارک ملی لاگودخی در منطقه کاختی و در شرق گرجستان قرار گرفته است.

نظرات