فشار مسیحی نما ها به کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه

اینکه افرادی با دروغ بافتن و ساختن کیسهای تقلبی تلاش میکنند تا پناهندگی بدست بیاورند، موضوع پنهانی نیست. تظاهر به تغییر دین یکی از این راهکارها بوده است. پناهجویان کاذب سالها با این حربه کمیساریای عالی پناهندگان و دولتهای غربی را فریب داده اند. بنظر می رسد که این حنا (تظاهر به تغییر دین) دیگر رنگ خود را باخته است. بسیاری از پناهجویان ایرانی در ترکیه با ارائه کیس تغییر دین، منتظر هستند تا کشوری به آنها پناه بدهد اما در شرایط کنونی جهان و منطقه امیدی وجود ندارد که در آینده ای نزدیک کشوری حاضر شود به این افراد اسکان بدهد.
برخی از رسانه های جمهوری اسلامی بطور غیرمستقیم تبلیغ می کنند که تغییر دین راهکار مناسبی برای درخواست پناهندگی است. نشریه العالم در سال 94 خورشیدی مطلبی با عنوان مسیحی شدن شرط قبول پناهندگی در غرب منتشر کرد. یک طنز نویس معروف و وابسته به جریان اصلاح طلب نیز یکبار بر روی دیوار فیسبوک خود درباره پناهجویی می نویسد که هر چه می گوید از سوی افسر پرونده مهاجرت قابل قبول نیست تا اینکه سرانجام می گوید مسیحی شده است و قبولی خود را دریافت می کند. می توان بخوبی درک کرد که برای سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی این رویه مناسبتری است که پناهجویان بجای همکاری با سازمانهای سیاسی، به کلیسا ها رفت و آمد داشته باشند. پناهجویان کاذب هم میدانند که پس از گرفتن اقامت، سفر یواشکی آنها به ایران با کیس تغییر دین، بسیار کم خطر تر و عملی تر است در مقایسه با شرایطی که با سازمانهای سیاسی همکاری کرده باشند.
در شرایط کنونی منطقه که بسیاری از افراد از جنگ در سوریه و عراق گریخته اند و در ترکیه منتظر هستند تا غرب به آنها پناه بدهد، مسیحی نما ها شانس چندانی برای تعیین کشور ندارند. پناهجویان سیاسی ایرانی در کشور ترکیه با خطر آدمربایی و اقدامات تروریستی دیگر از سوی ماموران یا وابستگان به دستگاههای امنیتی ایران مواجه اند اما چنین خطری دارندگان کیس تغییر دین را تهدید نمی کند و آنها همچنان ناچار هستند در ته صف به ایستند.
مسیحی نما ها اما اکنون به کلک دیگری دست پیدا کرده اند و با این روش می خواهند، شرایط ترکیه را برای خود نا امن جلوه دهند تا در جلوی صف قرار بگیرند. منابع خبری قفقازستان در ترکیه گزارش میدهند که در هفته های اخیر تماسهای متعددی از سوی دارندگان کیس مسیحی با کمیساریای عالی پناهندگان برقرار شده است مبنی بر اینکه زن یا کودکان خانواده توسط مسلمانان ترکیه مورد تجاوز قرار گرفته اند. این افراد مدعی شده اند که جامعه اسلامی ترکیه آنها را مورد انواع آزارها و از جمله آزارهای جنسی قرار می دهد بطوریکه در مدارس کشور به کودکانشان تجاوز می شود.
یک پناهجوی جوان ایرانی که به همراه خانواده در شهر دنیزلی زندگی می کند در گفتگو با قفقازستان این ادعا را بی پایه و اساس توصیف می کند. او می گوید: مردم ترکیه بسیار مهمان نواز هستند و زنان و کودکان در این کشور از احترام برخوردار هستند. این ادعا از سوی کسانی مطرح می شود که بدروغ خود را مسیحی معرفی می کنند. پیروان راستین حضرت مسیح هیچگاه بخاطر رسیدن به منفعت دروغ نمی گویند.

نظرات

  1. برخی مطالب گزارش صحت ندارد

    پاسخحذف
  2. صحت ندارد پس واقعیت چیست برای ما بگید ما بدانیم؟

    پاسخحذف

ارسال یک نظر