نتایج قرعه کشی کارت سبز آمریکا اعلام شد

نتایج برنامه قرعه کشی روادید گونه گونی که به لاتاری گرین کارت موسوم است، برای سال2018، در روز سه شنبه 2 ماه می برابر با 12 اردیبهشت اعلام شد.
شرکت کنندگان در این قرعه کشی می توانند با مراجعه به سایت رسمی قرعه کشی شماره تاییدیه خود را وارد و وضعیت پرونده خود را مشاهده کنند.
https://www.dvlottery.state.gov/

نظرات