شهروندان اوکراین بدون ویزا به اروپا مسافرت می کنند

شهروندان اوکراین می‌توانند بدون دریافت ویزا  به هر 28 کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کنند و به مدت 90 روز در کشورهای عضو اقامت داشته باشند.
کمیسیون اروپا مصوبه شورای اروپا مبنی بر لغو روادید با اوکراین را تائید کرد. به گزارش مرکز رسانه ای کمیسیون اروپا، دیمیتریس آوراماپولوس روز 11می جاری اعلام کرد: مقامات اوکراین به وعده های خود مبنی بر مبارزه با فساد مالی، مدیریت مرزی، مقابله با تبعیض عمل کردند، اوکراین راه بسیار طولانی را طی نمود و امروز نیز پاداش آن را دریافت کرد.
انتظار می رود از اوایل ماه جون مصوبه مزبور به اجرا گذاشته شود و اتباع اوکراین بتوانند بدون نیاز به روادید به اروپا سفر کنند.

نظرات