فرهاد عظیما و شبکه پولشویی ایرانی در گرجستان

در روزهای اخیر نام فرهاد عظیما و اسراری از روابط پنهان او با دولتها در نشریات امریکا بازتاب گسترده ای داشت. این گزارشها بار دیگر توجه افکار عمومی را به شبکه دلالی و پولشویی ایران در گرجستان جلب کرده است.
گزارش و تحقیق در مورد فرهاد عظیما توسط آسوشیتد پرس صورت گرفته است. نشریه میامی هرالد با استناد به این گزارش در تاریخ 20 جون جاری به ارتباط احتمالی فرهاد عظیما با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا اشاره می کند.
فرهاد عظیما اما هم اکنون بدلیل فعالیت‌های مشکوک به قانون‌شکنی و فساد مالی بین‌المللی در خارج از آمریکا توسط مقامات دادستانی فدرال مورد تحقیق قرار دارد؛ آقای عظیما 75 ساله متهم است که برای بدست آوردن منافع فروش یک هتل در تفلیس ، قوانین آمریکا را زیر پا گذاشته است .
در حال حاضر مقامات قضایی اماراتی و آمریکایی درباره ماجرای خرید یک هتل در تفلیس تحقیق می‌کنند که فرهاد عظیما در آن درگیر است. او متهم است که با مالک اماراتی هتل که از خانواده امیران راس‌الخیمه است، وارد مذاکره شده تا آن مجموعه را برای سه ایرانی که در لیست سیاه خزانه داری امریکا بوده‌اند خریداری کند و در قبال انجام این معامله، ده درصد سهام هتل را در اختیار بگیرد.
اخیرا فرهاد عظیما در برنامه‌ای در کویت نیز درگیر بوده است که اعتراضات گسترده در آن کشور باعث لغو همکاری دولت کویت با وی شد. در این مورد عظیما با اعضای خاندان حاکم کویت وارد معامله شده بود.
فرهاد عظیما در دهه 80 میلادی نیز در ارتباط با ماجرای ایران-کنترا مورد سوء ظن قرار گرفت اما بدلیل ارتباط پنهانی و خدماتی که برای دولت ایالات متحده انجام داده بود از پیگیری و تفحص معاف شد.
پوریا نایبی، هوشنگ حسین پور و هوشنگ فرسوده سه ایرانی هستند که در لیست سیاه خزانه داری امریکا جای گرفته اند. چهار شرکت متعلق به این افراد نیز در همین لیست سیاه قرار دارد.

نظرات